Psi, které každý nezná

Psi, které každý nezná - SloughiPsi, které každý nezná - Sloughi

O salukách, které jsou vzdálené příbuzné slug, milovníci psů již něco slyšeli, ale sotva něco o slugách. A přece žije toto už tisíc let staré plemeno u beduínů v severní Africe. Staré skalní kresby na Sahaře znázorňují psa již tak, jak je také dnes prezentován. Obě rasy psů - slugy i saluky, se staly cennými lovci v poušti, přičemž rozdíl mezi nimi je následující : saluky jsou "befedert", tzn. že mají dlouhé chlupy na uších a nohách a mohou se vyskytovat ve všech barevných tónech, oproti tomu jsou slugy krátkosrsté a jednobarevné. Jsou přípustné jen dvě vyjímky : žíhaná srst a černá, kdy jsou světlé znaky povoleny.

Během mých cest přes pouštní území a mého pobytu u Beduínů v Emi Kusei na Granza Tschad, jsem slugy viděl, ale nevěděl jsem, že jsou tak vzácné, cenné a povýšeny na nejvyšší šlechtu. Vedle přímo estetické krásy spojuje slugy také řada zvláštních vlastností. Toto prastaré orientální plemeno chrtů se s dnešními plemeny chovanými k tomu nebo onomu účelu, nebo jen tak pro potěchu oka, vůbec nemůže srovnat. Dnešní lidé jsou v každém vztahu nadmíru " zvláštní " - sluga je inteligentní, s vlastními myšlenkami a kombinacemi, nedá se lehce ošidit, má velmi pyšný a nezávislý charakter, tzn. že velitelský hlas by znamenal velmi špatné zacházení s nimi. Vy jste společník a přítel, i příteli jejího majitele je ochotna splnit každé přání, ale nelze ji otrocky či panovnicky nutit podávat packy či dělat svíce. Proto zachovává na druhé straně až extrémní klid a přizpůsobivost v bytě, klid a pevné nervy, po zdravotní stránce je velmi odolná a pokud jde o výživu a napájení velmi skromná. Celá tisíciletí žila v chudé pouštní krajině a při skromném stravování nestačilo jen přežít, ale také zajistit přežití rodině, která ji vlastnila.

Jak již bylo řečeno, domovem vzácné (u nás) slugy je pouštní území Egypta až Maroko. Vedle sokola a drahého arabského koně je sluga třetí v tomto společenství. Král Hassan v Maroku chová tyto drahocené, vysoce ceněné chrty ve svých kotcích, jako všeobecně všichni vznešení Arabové si opět slugy drží, ačkoliv štvanici v těchto zemích zakázali. Ale sluga je štvavý lovecký pes. Skalní obrazy ji ukazují při lovu na lvy, žirafy , antilopy a muflony, ano , tehdy se to po nich ještě vyžadovalo.

Beduíni nasadili na slugy velmi vysokou cenu a tu užívali na velbloudích a koňských trzích, ke kterým přicházeli ze všech částí pouště Beduíni se svými fenami, nechali je krýt dobrými psy, jak to také dělali s drahými arabskými koňmi a velbloudy. Tak zůstala tato rasa přes tisíciletí čistě zachována. Bolestné bylo přistižení feny při páření s jinou rasou! Její důstojnost byla pošpiněna a čekal ji stejný osud jako beduínskou ženu přistiženou s jiným mužem - tento chybný krok by nepřežila.

Na hranici mezi Saharou, zónou Sahelu a černou Afrikou je sluga u nomádských kmenů stále ještě využívána k lovu. Tam je nepostradatelným pomocníkem při lovu gazel, antilop a jiných divoce žijících rychlonohých zvířat. Štve je tak rychle, že to vypadá, jako by se ani země nedotýkala. Hodnota slug na těchto územích se posuzuje podle jejího výkonu. Je-li velkým lovcem, má stejnou hodnotu jako chovný velbloud nebo výborný arabský kůň. V domě Arabů a ve stanu Beduínů bude tato sluga velmi vážená a také rozmazlována. Zemře-li, celý dům je ve smutku, jako by zemřel člen rodiny.

Barva slugy je v prvé řadě písková s černou maskou nebo bez ní. Tato barva písku může vykazovat všechny odstíny jako písek v oblastech pouště, tedy od béžové do temně červené až ohnivě černé. Slugy pocházejí z pouštních oblastí, kde musí překonávat extrémní teploty - zimu v noci a vedra přes den. Slugu můžeme označit za tvrdou, v našich podmínkách tedy netrpí.

Co se týká péče o ni- potřebuje jen minimum práce, při krátké srsti je jí čistotnost vlastní, každou nečistotu odstraní jako kočka. Tuto vynikající orientální rasu je docela dobře možné držet v bytě, kde si tiše jako pomník obsadí po vzoru Orientu stálé místo. Zloději a lupiči u Vás nemají žádnou šanci! Samozřejmě, že jen pobyt v bytě není dostačující, potřebuje dlouhé hodiny výběhu, stejně jako pobyt v přírodě. Městští psi s malým výběhem jsou" nijací ". Slugy patří ještě k několika málo psům naší země, kteří dokáží úplně sami bez potíží přežít. K přežití člověka nepotřebují. V rodinách chovatelů uznává jako přátele jen ty, kteří skutečně k rodině patří. Od cizích lidí se nechá jen pohladit, dotknout se, ale laskání je vyhrazeno jen úzkému kruhu přátel. Cizince neposlouchá, pozoruje je ale upřeně. V tomto případě ukáže, že se slugou nejsou žádné žerty. A jak majitele brání! S odvahou a jasným přehledem. Brání dům i jeho obyvatele a přejde rovnou do útoku, když se dějí nebo jsou vyvolávány spory a nepravosti. Miluje děti a důstojně se nechá členy své rodiny provádět.

Jaká je její cena? Asi dvanáct týdnů staré štěně stojí kolem 1000 až 1500 DM. Je to oficiální cena stanovena podle běžných cen pro chrty ve spolkové republice. U nejlepších vrhů - s tituly rodičovských zvířat - je cena ještě o něco vysší. Na zřeteli mějme její vzácnost, cenu ryzí vyjímečnosti, jakož i cenu charakteru. To nám dává zas a znovu příležitost pod tímto dojmem nového psa získat Když má někde mladé zvíře bílý znak, což mu ale nevadí při jeho možném předvedení na výstavě, je to jen malá kosmetická vada. Toto je ale neoficiální a tuto věc musí prodávající s kupujícím projednat.